Cart รายการสินค้า (0)

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
"...ชาตินี้หรือชาติไหนกูก็ไม่อยากเป็นเหมือนพระพุทธเจ้า แต่กูอยากเป็นแค่อัครมหาเศรษฐีที่จะได้เอาเงินไปช่วยชาวบ้านให้หมด"
หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ.

view